Životopis - Dalibor Nicz

Osobné údaje

 

Meno:

 

Nicz  Dalibor

Adresa:

 

Tranovského 4, 841 02 Bratislava

Tel.:

 

+421 903 567 409

E-mail:

 

dalibornicz@gmail.com

Dátum narodenia

 

26. novembra 1976

 

Prax

 

Dátum (od – do)

 

dec 2011 – súčasnosť

Názov a adresa zamestnávateľa

 

dalitranslations, s.r.o., Tranovského 4, 841 02  Bratislava, Slovensko

Funkcia

 

prekladateľ (AJ-SK)

 

Dátum (od – do)

 

dec 2010 – nov 2011

Názov a adresa zamestnávateľa

 

bnt (právnická firma), Cintorínska 7, Bratislava, Slovensko

Funkcia

 

prekladateľ (AJ-SK)

 

Dátum (od – do)

 

 nov 2008 – nov 2010

Názov a adresa zamestnávateľa

 

Deloitte (audit a poradenstvo), DP II, Einsteinova 23, Bratislava, Slovensko

Funkcia

 

prekladateľ (AJ-SK)

 

 

Dátum (od – do)

 

 feb 2002 – nov 2008

Názov a adresa zamestnávateľa

 

Linklaters / Kinstellar (právnická firma), Hviezdosl. nám. 13, Bratislava, Slovensko

Funkcia

 

prekladateľ (AJ-SK)

 

Dátum (od – do)

 

nov 2001 – feb 2002

Názov a adresa zamestnávateľa

TASR, Bratislava

Funkcia

prekladateľ v ekonomickej redakcii

 

Dátum (od – do)

 

máj 2001 – okt 2001

Názov a adresa zamestnávateľa

 

Key2e, Gyözo utca 5, Budapešť, Maďarsko

Funkcia

 

Zástupca riaditeľa, zodpovedný za vedenie projektov

 

Vzdelanie

 

• Dátum(od – do)

 

sept 2000 – jún 2001

• Názov školy

 

Central European University, Budapešť, Maďarsko

• Odbor

 

Rodové štúdiá

• Titul

 

MA

 

• Dátum(od – do)

 

sept 1995 – jún 2000

• Názov školy

 

Univerzita Komenského, Bratislava

• Odbor

 

Anglický jazyk (prekladateľstvo - tlmočníctvo) - Knižničná a informačná veda

• Titul

 

Mgr.

 

Jazykové a iné znalosti:

 

 

 

Iné:

 

anglický jazyk, nemecký jazyk, vodičský preukaz

Internet, MS Word, Excel, Outlook, Powerpoint, DocExplorer, Trados, Wordfast, Transit

 

úradný prekladateľ, člen SAPT, Proz.com Pro