dalitranslations

Profesionálne jazykové služby

Odborné a úradné preklady

 

Po absolvovaní štúdia anglického jazyka so špecializáciou prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave som pracoval na pozícii prekladateľa v medzinárodných spoločnostiach.

 

Vďaka dlhoročným prekladateľským skúsenostiam na pozícii prekladateľa/tlmočníka v renomovaných spoločnostiach, spĺňajú vyhotovené preklady vysokú odbornú, jazykovú a štylistickú kvalitu.

 

Špecializujem sa na preklady z anglického a do anglického jazyka a na niekoľko konkrétnych oblastí.

 

Ďalej, ako úradný prekladateľ vyhotovujem aj tzv. úradné alebo súdne overené preklady.