O mne

Profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby

Vďaka dlhoročným prekladateľským skúsenostiam vyhotovujem odborné preklady, na ktorých kvalitu sa môžete spoľahnúť.

Špecializujem sa na preklady z anglického a do anglického jazyka a na niekoľko konkrétnych oblastí.

Ďalej, ako úradný prekladateľ poskytujem aj tzv. úradné alebo súdne overené preklady.

 

Špecializácia:

Vo svojej prekladateľskej praxi sa zameriavam predovšetkým na tieto oblasti:

·                Právo

-        zmluvy

-        právne stanoviská

-        legislatíva

-        rozhodnutia, oznámenia

-        právna dokumentácia spoločností 

-        rôzne právne nástroje

-        a iné.

 

·                Obchod, financie a ekonomika

-        účtovníctvo

-        audítorstvo

-        dane

-        bankovníctvo

-        manažment

-        marketing

-        a iné.

Referencie:

Ako interný prekladateľ som pracoval v týchto spoločnostiach

  • TASR
  • Linklaters/Kinstellar
  • Deloitte
  • bnt